Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa są bardzo powszechną przypadłością, co czyni je główną przyczyna bólu kręgosłupa. Najczęściej można je znaleźć w odcinku szyjnym (C4-C6) oraz w odcinku lędźwiowo- krzyżowym (L4- S1). Mogą one lokalizować się w obrębie krążków międzykręgowych, trzonów kręgów czy stawów międzykręgowych jak i tkankach miękkich powodując między innymi:

– zmniejszenie wysokości dysków (na zdjęciu RTG widoczne jako zmniejszenie przerw pomiędzy poszczególnymi kręgami);

– przepukliny dysków z lub bez podrażnienia struktur nerwowych;

– powstawanie osteofitów (wyrośli kostnych) na krawędziach trzonów kręgów, powierzchni stawowych stawów międzywyrostkowych;

 

Zmiany zwyrodnieniowe możemy podzielić na pierwotne (idiopatyczne) oraz wtórne, czyli powstające w następstwie kontuzji lub urazu czy wady wrodzonej. Musimy jednak pamiętać, że zmiany o charakterze pierwotnym są zjawiskiem zupełnie naturalnym, związanym z procesem starzenia się organizmu, bez jednej konkretnej przyczyny. Powstają one na przestrzeni wielu lat naszego życia. Jednakże, w skutek długotrwałych przeciążeń o niedużej sile, np. pracy w nieergonomicznej, zgarbionej pozycji lub uprawiania sportu na zawodowym poziomie bez odpowiedniego przygotowania można niestety przyspieszyć ich powstawanie.

Czy stwierdzenie zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie na zdjęciu RTG lub w rezonansie magnetycznym jest już wyrokiem?

Według badań na ZDROWYCH, BEZOBJAWOWYCH ochotnikach już 37% osób w 20 roku życia ma zmiany zwyrodnieniowe w obrębie krążków międzykręgowych, a 80% w 50 roku życia! Natomiast jeżeli chodzi o stawy międzywyrostkowe, to procentowe dane dla powyższych grup wiekowych wynoszą odpowiednio 4% i 32%.

Wniosek zatem nasuwa się sam- zmiany zwyrodnieniowe zlokalizowane w kręgosłupie nie są równoznaczne z występowaniem dolegliwości bólowych.

Warto jednak nadmienić, że zdiagnozowanie ich powinno od razu skłonić nas do refleksji nad ergonomią pozycji w trakcie pracy, nauki czy sportu, a także powinno dać nam bodziec do natychmiastowego wdrożenia odpowiedniej profilaktyki przeciwko progresji zmian zwyrodnieniowych poprzez odpowiednio prowadzoną fizjoterapię.